Ørby kirke og dens historie

Ørby kirke, opført i 1904, har siden 2004 haft en omtumlet tilværelse.

I 2004, havde daværende menighedsråd, ønsket om at nedbryde kirken, og efterfølgende flytte den til ”Den gamle by” i Århus. Årsagen skyldes økonomien, samt faldende kirkegængere! Samtidig var kirken ikke over 100 år gammel, så den var ikke bevaringsværdig.

Ved det efterfølgende menighedsråds valg i 2004, var der kampvalg, og med de ny valgte medlemmer, var stemmerne for at bevare kirken 4 mod 3, og kirken blev reddet.

Nu skulle man så tro den hellige grav var velbevaret, men nej. For et par år siden frygtede man at revner i korets østmur, kunne være årsag til sammenstyrtning, og man lukkede kirken. 

Der blev indkaldt kirkeingeniører til at undersøge sagen, men det viste sig at faren for nedstyrtning var overdrevet, og kirken blev igen åbnet, dog fortsat kun som lejlighedskirke/kapel på samme måde som Langør kirke/kapel.

Man blev dog oplyst om man selvfølgelig skulle sørge for at standse udviklingen af skaderne.

Det har det imidlertidig knebet med, da det endnu ikke er fortetaget nogen udbedring så kirkens tilstand ikke skulle forværres. 

Derfor er kirken stadig delvis lukket, og d et er sørgelig at se hvordan tiltrængt vedligeholdelse ikke foretages, bl.a. kirkedøren står og skriger på maling, og ender med at gå til, hvis ikke der foretages yderligt. Det kan da vist ikke vælte budgettet? 

Der har lige siden 2004 været en gruppe, ”Ørby kirkes venner” som allerede dengang indsamlede et anseeligt beløb for bevarelse- og hjælp til kirken, men det har man fra menighedsrådet side tilsyneladende ikke interesse i. 

Der er dog i 2017 kommet en dialog imellem menighedsrådet og Ørby Borgerforening, så vi må håbe der snart sker noget i sagen

Se også: 

http://www.samsosogn.dk/page/122/%C3%B8rby-kirke